risk-3

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖLÇÜMLER
Risk Değerlendirmesi

İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilir ve risk değerlendirme metotlarından
hangisinin kullanılacağına karar verilir. En çok kullanılan yöntem 5×5 Matris yöntemidir.

Ölçümler
Ortam, makine ve teçhizat, elektrik vb. tüm ölçümler Bakanlık ve Uluslar arası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş kurum ve cihazlarla yapılmakta, sonuçları
raporlar halinde işyeri yönetimine en kısa sürede sunulmaktadır.
• Çalışma ve sosyal alanların ortam ölçümlerinin yapılması
• Havalandırma (lokal ve merkezi) ihtiyacının doğru belirlenmesinin sağlanması
• Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
• Gürültü ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Toz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Gaz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Titreşim ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
• Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması

Related Projects
isguvenligiuzmanligiegitim1